Beranda > kediren > Kediren Bagelen

Kediren Bagelen

17 Juli 2009

Ingkang minulyo sederek sedanten tiyang Kediren Bagelen Purworejo Jawa Tengah.

Sugeng tetepangan kalian kawulo lare Kediren ingkang nyobi ndamel blog kangge ngenalaken dusun kito ing ngalam ndonya.

Kawulo panci sanget menyadari menawi blog puniko taksih kathah kekiranganipun, inggih nyuwun pangapunten lha wong kawulo inggih nembe nyobi-nyobi lan sinau. Mugi-mugi kemawon sakmangke sageto dipun tambah ingkang kirang supados saget sae.

Kagem sinten kemawon sederek sedanten ingkang kagungan pawartos punopo kemawon babakan dusun Kediren, monggo kawulo aturi paring pawartos dumateng kawulo kanthi alamat email:

kedirenbagelen@yahoo.com

Iklan
%d blogger menyukai ini: